Komunikaty

Polski rynek ociepleń wzorcem dla Łotwy

Polski rynek ociepleń wzorcem dla Łotwy Poprawa efektywności energetycznej budynków

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest jednym z partnerów seminarium „Poprawa efektywności energetycznej budynków” kierowanego do przedstawicieli łotewskich samorządów i branży budowlanej. Dr inż. Mariusz Garecki, szef Komisji Technicznej SSO, wygłosi podczas seminarium prelekcję na temat trendów w systemach ociepleń i procesach termomodernizacyjnych. Ekspert SSO wystąpi na zaproszenie Ambasady RP w Rydze, organizatora zaplanowanego na 16 marca br. wydarzenia. Wśród prelegentów znajd ą si ę ponadto m.in. reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP oraz Ministerstwa Gospodarki Łotwy.

 

– Z dumą obserwujemy proces poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Pod względem ocieplonej powierzchni jesteśmy jednym z liderów w Europie. Dzięki silnej konkurencji rynkowej oraz wieloletniemu do świadczeniu udało się nam wypracować własne, unikalne technologie. – podkreśla Ewa Dębska, Ambasador RP na Łotwie.– Po wielu latach wysiłków na rzecz poprawy wydajności energetycznej w polskim budownictwie jesteśmy gotowi, aby podzielić się do świadczeniami z naszymi partnerami na Łotwie. Wierzę, że nasz sukces może stać się tak że sukcesem Łotwy. Dzięki współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i do świadczeniu, jesteśmy w stanie osiągnąć efekt synergii, który przełoży się na o żywienie naszych gospodarek. Zależy nam na osiąganiu wzajemnych korzyści oraz budowaniu trwałych, wieloletnich relacji. Seminarium na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków w Rydze może stanowić znaczący krok w tym kierunku – dodaje ambasador.

 

Dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, wskazuje, że wyzwania związane z oszczędnością energii są jednymi z najpoważniejszych, przed jakimi stoi dziś Europa.

 

– Unijna polityka energetyczna dąż y do zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię, zgodnie z celami 20-20-20. Do roku 2020 zakłada si ę zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych na obszarze Unii Europejskiej wobec poziomów z 1990 roku, zapewnienie 20 proc. energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych, jak też poprawę o 20 proc. efektywności energetycznej. Istnieje tak że propozycja ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii o 30 proc. Musimy pamiętać, że do realizacji tej strategii niezbędne są tak że rozwiązania na poziomie krajowym. Cieszymy się, że możemy podzielić się naszymi wiedzą i doświadczeniem z kolegami z Łotwy. Jesteśmy przekonani, że wiele sprawdzonych w Polsce rozwiązań można zaadoptować na łotewskim rynku – przekonuje dr Michalak.

 

Prezes SSO przypomina też, że im wyższe zapotrzebowanie budynku na energię, tym wyższe koszty jego utrzymania, ocieplenie ścian zewnętrznych odgrywa zatem pierwszoplanową rolę w racjonalizacji użytkowania energii: – Prawidłowo zaprojektowane, dobrane, wykonane i eksploatowane systemy ociepleń pozwalają nawet o połowę zmniejszyć koszty ogrzewania i klimatyzacji budynku. Trudno więc bez nich wyobrazić sobie budownictwo energooszczędne. Dlatego upowszechnienie systemów ociepleń wydaje się naturalną drogą rozwoju dla branży budowlanej na Łotwie – przewiduje prezes Michalak.

 

Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

 

Więcej informacji: Systemyocieplen.pl , Twitter.com/SSO_ocieplenia , Konferencjaetics.com.pl , YouTube.com/SSO .

 

Kontakt dla mediów:

Justyna Kozińska-Górecka

Konsultant public relations

JGKG Warsztat Komunikacji

Tel. +48 795 448 735

Email: j.kozinskagorecka@systemyocieplen.pl